Φροντιστηριακό πρόγραμμα για υποψηφίους πιστοποιητικού επιπέδου Δ

Το ΕΙΑΣ οργανώνει φροντιστηριακό πρόγραμμα για την ολοκληρωμένη και σωστή προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις του Πιστοποιητικού Επιπέδου Δ’.

Το φροντιστηριακό πρόγραμμα θα είναι διάρκειας 24 εκπαιδευτικών ωρών, και θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5° όροφος) στις παρακάτω ημερομηνίες:
• Τρίτη 15 Οκτωβρίου: 17.00 – 20.15
• Πέμπτη 17 Οκτωβρίου: 17.00 – 20.15
• Τρίτη 22 Οκτωβρίου 17.00 – 20.15
• Πέμπτη 24 Οκτωβρίου: 17.00 – 20.15
• Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων, επανάληψη όλης της ύλης και test προσομοίωσης (διάρκειας 8 εκπ. ωρών). Η ακριβής ημερομηνία του επαναληπτικού μαθήματος θα ανακοινωθεί μόλις επισημοποιηθεί η ημερομηνία των εξετάσεων για το πιστοποιητικό Δ’ από την Ττε.

Το ΕΙΑΣ πραγματοποιεί από το 2002 φροντιστηριακά προγράμματα για τις εξετάσεις των υποψηφίων διαμεσολαβητών, για όλες τις κατηγορίες.
Για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επιπέδου Δ΄, για την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων συνδεδεμένων με επενδύσεις, η ημερομηνία καθώς και ό,τι αφορά στις οδηγίες σχετικά με την αίτηση συμμετοχής και το τέλος των εξετάσεων θα ανακοινωθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι υποψήφιοι διαμεσολαβητές μπορούν να βρουν την ύλη των εξετάσεων στο site του ΕΙΑΣ (www.eias.gr) ή στο site της Τράπεζας της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr).
Τα θέματα διδασκαλίας θα καλύψουν οι καταξιωμένοι και έμπειροι νέοι Εισηγητές του ΕΙΑΣ Δρ. Άρης Καπερώνης και Δρ. Νίκος Πειρουνάκης.

 

Η συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία του ΕΙΑΣ και των εισηγητών του συμβάλλουν στην άριστη προετοιμασία των υποψηφίων για την πιστοποίησή τους ως Ασφαλιστικών Συμβούλων Επενδυτικών Προϊόντων αλλά και στη σωστή ενημέρωση, προκειμένου οι υποψήφιοι να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους, να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές και να ενισχύσουν τις δυνατότητες επαγγελματικής και ενδοεταιρικής εξέλιξής τους.
Το φροντιστηριακό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:
• Παραδόσεις της ύλης που θα εξεταστούν οι υποψήφιοι
• Προσομοίωση των εξετάσεων με το νέο σύστημα
Στους συμμετέχοντες θα διανέμονται:
• Περιληπτικές σημειώσεις – power point που εστιάζουν στα κύρια σημεία της ύλης στην οποία θα εξεταστούν.
• Προσωπικός κωδικός πρόσβασης για τα ηλεκτρονικά τεστ αυτό-αξιολόγησης, που εμπεριέχουν το σύνολο των ερωτήσεων της ύλης που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

 

πηγή: www.asfalisinet.gr