Τεχνικές Ασφαλίσεις

Οι τεχνικές ασφαλίσεις σας παρέχουν πλήρη κάλυψη από οποιοδήποτε κίνδυνο απειλεί:

  • Τεχνικά Έργα
  • Μηχανολογικό Εξοπλισμό
  • Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό
  •  
    Ο κλάδος των τεχνικών ασφαλίσεων είναι πολύτιμος σύμμαχος σε κάθε επαγγελματία, επιχειρηματία, επενδυτή. Εξασφαλίζει και προστατεύει την απρόσκοπτη λειτουργία από το ξεκίνημα μέχρι την ολοκλήρωση κάθε είδους τεχνικού έργου (ανέγερση κτιρίου, υποδομές, κ.α.) και αναπτύσσεται ταχύτατα καθώς συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη της τεχνολογίας αφού καλύπτει ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (βλάβη συστήματος, θραύση εξοπλισμού, σφάλμα χειρισμού, σεισμό κ.α.) καθώς επίσης και τον μηχανολογικό εξοπλισμό της επιχείρησης σας (έκρηξη, βραχυκύκλωμα, σφάλμα χειρισμού, σεισμό κ.α.)

     

    contact-btn2