Εισόδημα

Ένα από τα πιο πολύτιμα αγαθά της ζωής μετά την υγεία, είναι η εργασία. Εργαζόμαστε για να παράγουμε εισόδημα ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε στην οικογένεια μας, και να έχουμε τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουμε οικονομικά σε ένα περιβάλλον που καθημερινά και με μεγάλη ταχύτητα γίνεται πιο απαιτητικό. Επειδή όμως ο απρόβλεπτος παράγοντας πολλές φορές καθορίζει τις ζωές μας, και το ενδεχόμενο πρόσκαιρης ή μόνιμης απώλειας εισοδήματος είναι υπαρκτό, η ALTIUS INSURANCE,  δίνει τη δυνατότητα μέσα από την Ασφάλεια Εισοδήματος να μπορεί κάποιος να συνεχίσει να παράγει εισόδημα ακόμα και αν δεν είναι σε θέση να εργαστεί ( η κάλυψη παρέχεται σε εκείνους που δεν μπορούν να εργαστούν λόγω ασθένειας ή ατυχήματος)

contact-btn2