Ζωή

Κάθε οικογένεια είναι ξεχωριστή. Και βάσει των εισοδημάτων έχει ορίσει τις οικονομικές της ανάγκες και υποχρεώσεις. Η Ασφάλεια Ζωής έρχεται να καλύψει τις οικονομικές ανάγκες και υποχρεώσεις της οικογένειας σε περίπτωση πρόωρης απώλειας ζωής.

Οι βασικές κατηγορίες Ασφάλειας Ζωής είναι η Ισόβιος, η Απλή και η Μειωμένου κεφαλαίου.

Στην ΙΣΟΒΙΟ η κάλυψη παρέχεται για όλη την διάρκεια της ζωής του ασφαλισμένου και όταν συμβεί απώλεια ζωής καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί κατά τη σύναψη του συμβολαίου στους δικαιούχους.

Στην ΑΠΛΗ η κάλυψη παρέχεται για την διάρκεια που προβλέπεται από το συμβόλαιο (π.χ. διάρκεια 10 ετών) και αν συμβεί απώλεια ζωής κατά τη διάρκεια του συμβολαίου καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί κατά τη σύναψη του συμβολαίου στους δικαιούχους.

Στην ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο καθώς στοχεύει στην κάλυψη οικονομικών αναγκών.

Και οι τρεις κατηγορίες, μπορούν πολύ αποτελεσματικά οικονομικά να συνδυαστούν με προγράμματα πρωτοβάθμιας η δευτεροβάθμιας περίθαλψης, ή και των δύο.

 

contact-btn2