ΠΟΔΗΛΑΤώ με ασφάλεια

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερος κόσμος επιλέγει το ποδήλατο για τις καθημερινές του μετακινήσεις. Αποτελεί μια πιο ευέλικτη, οικονομική αλλά και οικολογική εναλλακτική λύση, καθώς και μέσο άθλησης και αναψυχής. Ωστόσο, τα αυξανόμενα κρούσματα κλοπών αλλά και ο κίνδυνος των απρόβλεπτων ατυχημάτων είναι δυνατό να στερήσουν σε κάθε ποδηλάτη την χαρά για άσκηση και την άνεση στην μετακίνηση.

ΠΟΔΗΛΑΤώ με ασφάλεια

Με ένα ελκυστικό πακέτο καλύψεων, το ΠΟΔΗΛΑΤώ προστατεύει τόσο τον ποδηλάτη όσο και το ίδιο το ποδήλατο από μία σειρά καθημερινών κινδύνων.

Κλοπή του ποδηλάτου
Αποζημιώνουμε την ολική κλοπή του ποδηλάτου από το σπίτι, το αυτοκίνητο, την αποθήκη ή το γκαράζ.

Ίδιες ζημίες του ποδηλάτου
Καλύπτουμε κάθε τύπου ζημιά που θα υποστεί το ποδήλατό κατά τη χρήση ή τη μεταφορά του και επηρεάζει τη λειτουργία του.

Οδική βοήθεια
Πανελλαδική & 24ώρη κάλυψη σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος.

Αστική ευθύνη
Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές τρίτων που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της ποδηλασίας, μέχρι και το ποσό των €50,000.

Καλύψεις προσωπικού ατυχήματος
Σε περίπτωση ατυχήματος του ποδηλάτη που θα προκληθεί κατά την οδήγηση του ασφαλισμένου ποδηλάτου, αποζημιώνουμε για:

  • Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες έως €1.000
  • Οπτική Βλάβη μέχρι €500
  • Οδοντική βλάβη μέχρι €500
  • Επίδομα χρήσης κράνους : €2.000
  • Απώλεια ζωής από ατύχημα : €10.000
  • Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα: €10.000

Πιο αναλυτικά

Κόστος
Το κόστος ασφάλισης εξαρτάται από την τρέχουσα εμπορική αξία του ποδηλάτου. Η εταιρεία μπορεί να ασφαλίσει ποδήλατα αξίας από €150 έως και €3.000.

Πλεονεκτήματα
Κάλυψη κλοπής ποδηλάτου
Ίδιες ζημιές
Οδική βοήθεια
Προσωπικό ατύχημα με καινοτόμες καλύψεις

Σημαντικές Εξαιρέσεις

H μερική κλοπή του ποδηλάτου
Η κλοπή συνεπεία εγκατάλειψης του ποδηλάτου
Η κλοπή και οι ίδιες ζημίες εάν το ποδήλατο χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς, όπως π.χ η μεταφορά δεμάτων
Ζημιές αισθητικού χαρακτήρα που δεν επηρεάζουν την λειτουργία του ποδηλάτου, όπως γρατζουνιές, αλλοίωση χρώματος κ.λ.π
Ίδιες ζημιές που έχουν προκύψει επειδή ο ασφαλισμένος δεν έχει ακολουθήσει τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή, από κατασκευαστικό λάθος ή ελάττωμα
Η εταιρεία δεν θα προχωρήσει σε αποζημίωση για την κάλυψη της αστικής ευθύνης ενώ το ποδήλατο βρίσκεται σε ενοικίαση
Aτυχήματα που συνέβησαν υπό την επήρεια αλκοόλ ή τοξικών ουσιών
Εάν το ποδήλατο συμμετέχει σε αγώνες, επιδείξεις κ.λ.π.

Διευκρινίσεις

Η εταιρεία μπορεί να επιλέξει αν θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το ποδήλατο

Διαδικασία ασφάλισης

– Υπολογισμός της τρέχουσας εμπορικής αξίας το ποδηλάτου
– Συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης ασφάλισης στην AIG
– Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να σταλεί και φωτογραφία του ποδηλάτου

Για το σύνολο των καλύψεων, εξαιρέσεων και προϋποθέσεων παρακαλώ ανατρέξτε στους όρους του προγράμματος

Πηγή: aig.com.gr