Υποχρεωτική η ασφάλιση επαγγελματικών & ιδιωτικών σκαφών αναψυχής

Ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ο Νόμος 4256/2014 με αντικείμενο τα “Τουριστικά Πλοία και άλλες Διατάξεις”, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΑΕΕ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, με το νέο Νόμο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις που αφορούν στην υποχρέωση ασφάλισης των επαγγελματικών αλλά και των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής , ενώ ταυτόχρονα καταργούνται οι αντίστοιχες ρυθμίσεις του Ν. 2743/1999. Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι οι ρυθμίσεις του νέου νόμου ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδήαπό τις 14 Απριλίου 2014.

Το πλήρες κείμενο του Ν. 4256/2014 (ΦΕΚ Α’ 92/14.4.2014) μπορείτε να αντλήσετε από την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) συμπληρώνοντας τα σχετικά στοιχεία στο διαθέσιμο μηχανισμό αναζήτησης ΦΕΚ.

πηγή: www.nextdeal.gr