Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Έπειτα από μεγάλη εμπειρία που προέρχεται από τη συνεργασία μας με μεγάλες εταιρίες στο κατασκευαστικό αλλά και στο επενδυτικό μέρος της βιομηχανίας των Α.Π.Ε. στην Ελλάδα, η ALTIUS INSURANCE διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις για την ασφάλιση του φωτοβολταικού ή του αιολικού σας πάρκου, ανεξαρτήτως μεγέθους ή ισχύος, από την πρώτη μέρα της κατασκευής έως την τελευταία αλλά και έπειτα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Τα προγράμματα ασφάλισης κατά την κατασκευή του έργου είναι τα εξής:

  • Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης
  • Κατά Παντός Κινδύνου Μηχανολογικού Εξοπλισμού Εργολάβου

Τα προγράμματα ασφάλισης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας είναι τα εξής:

  • Πυρός και Συμπληρωματικών Κινδύνων
  • Μηχανικών Βλαβών και Απώλειας Κερδών

 

contact-btn2